2022: Bernadottelaan – Utrecht

Nieuwe ontwikkelingen Bernadottelaan 11-15

City Pads is eigenaar van de gebouwen aan de Bernadottelaan 11-15. Het gaat om het voormalige kantoor van de FIOD en het naastgelegen gebouw waar de Utrechtse Tandartsenpraktijk in gevestigd is. Er zijn nieuwe plannen voor dit gebied. Samen met de gemeente onderzoekt City Pads de mogelijkheden. Hiervoor hebben zij samen een intentiedocument opgesteld.

Uiteindelijk is het de bedoeling om de huidige bebouwing te slopen en tot aantrekkelijke nieuwbouw te komen op deze bepalende plek in de wijk. Tot die tijd zijn de gebouwen gewoon in gebruik: de tandarts blijft praktijk houden en in het voormalige FIOD-deel is sinds kort de Stadstuin gevestigd, die flexibele kantoorruimte aanbiedt aan bedrijven.

Wat zijn uw ideeën?

De gemeente heeft een aantal eisen en wensen waar nieuwbouw aan moet voldoen. Naast de wensen van de gemeente horen we ook graag uw ideeën en gedachten voordat alle plannen klaar zijn. We plannen hiervoor diverse momenten waarop we van gedachten kunnen wisselen. Zo werd er op 30 mei 2022 een inloopavond georganiseerd. Het verslag van deze avond treft u hier: Verslag bewonersbijeenkomst 30 mei 2022 Bernadottelaan 11-15.pdf.

Planning

Er is op dit moment een aantal ideeën over de nieuwbouw. De komende maanden gaan we daar samen met de gemeente in verschillende stappen een concreet plan van maken. Per stap houden we u op de hoogte via deze website. Het ontwikkelen van nieuwbouw is een lang proces van enkele jaren. Het duurt dus nog even voordat er echt iets gaat gebeuren in de buurt.

Wat staat er in een intentiedocument?

Het college van burgermeester en wethouders stelde op 19 april 2022 het intentiedocument vast. Hierin staat dat de gemeente en City Pads met elkaar afspreken de haalbaarheid van het nieuwbouwinitiatief te onderzoeken. Daarna worden uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd die dan voor deze nieuwbouw van toepassing zullen zijn. Bekijk hier het Intentiedocument Bernadottelaan 11-15 Utrecht – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

In het intentiedocument dat is opgesteld door City Pads en de gemeente, is wel een richting gegeven voor de nieuwbouw.  Dit zal bestaan uit een mix van huurwoningen, bedrijfsruimte en voorzieningen. Zo is het waarschijnlijk dat de tandartsenpraktijk ook in de nieuwbouw weer een plek krijgt en onderzoeken we of dit te combineren is met andere medische voorzieningen.

Wat is de volgende stap?

Op dit moment zitten we nog in de onderzoeksfase. De gemeente en City Pads gaan samen verder in gesprek en brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn voor nieuwbouw.  Samen kijken we ook naar de ideeën, wensen en aandachtspunten uit de buurt.  Als het kan nemen we deze mee in de uitgangspunten voor de nieuwbouwplannen.

Na de zomer organiseren we een vervolgbijeenkomst om de uitkomsten met u te delen. De uitnodiging delen we onder andere op de website en per brief voor omwonenden.

Vragen of op de hoogte blijven?

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op de website www.citypads.nl/bernadottelaan-utrecht of www.utrecht.nl/bernadottelaan11-15.  Wilt u op de hoogte blijven per e-mail? Meldt u dan aan via bernadottelaan@citypads.nl.

Veelgestelde vragen (en antwoorden)

Wat zijn de plannen voor de Bernadottelaan 11,13 en 15? City Pads is eigenaar van de gebouwen aan de Bernadottelaan 11, 13 en 15. Het gaat om het voormalige kantoor van de FIOD en het naastgelegen gebouw waar o.a. de Utrechtse Tandartsenpraktijk in gevestigd is. Er zijn nieuwe  ideeën voor dit gebied. Samen met de gemeente onderzoekt City Pads de mogelijkheden. Wensen en ideeën uit de buurt horen we ook graag in deze fase.
Waarom hebben jullie nog geen tekeningen om te bekijken? Op dit moment zitten we nog in de verkennende fase. Samen met de gemeente kijken we naar de mogelijkheden en wensen. Ook horen we graag wat er leeft in de buurt aan wensen en ideeën.
Als er meer duidelijkheid is over de wensen en de kaders gaan we een eerste ontwerp maken en zijn er tekeningen te zien.
Wanneer kunnen we de eerste tekeningen zien? Waarschijnlijk eind 2022. Een bouwproject bestaat uit verschillende stappen die je moet nemen. We houden u op de hoogte van iedere stap en hoe die er uitziet. U kunt zich aanmelden en dan ontvangt u per e-mail een update.
Blijven de huidige gebouwen staan? Uiteindelijk is het de bedoeling om de huidige gebouwen teslopen en tot aantrekkelijke nieuwbouw te komen op deze bepalende plek in de wijk.

Tot die tijd zijn de gebouwen gewoon in gebruik door de tandarts en de Stadstuin. Ook maken bedrijven gebruik van de kantoorruimtes die Stadstuin verhuurt/beheert.

Wanneer gaan jullie beginnen met slopen en bouwen? Een nieuwbouwproject duurt vaak enkele jaren. Het is lastig om te zeggen wanneer we kunnen starten. Dit zal zeker nog enkele jaren duren.
Waarom duurt een bouwproject zo lang? Bij een bouwproject kijk je zorgvuldig naar wat er nodig en gewenst is in de buurt en in de stad. Bijvoorbeeld woningen, voorzieningen, ruimte voor ontmoeting, sport, groen of een mix van alles. Er is niet veel ruimtebeschikbaar in de stad dus dat vraagt om slimme oplossingen waar goed over is nagedacht en dat past bij de visie van de stad.

Daarnaast zijn er ook veel regels over bouwen.Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en veiligheid. Maar ook over waar en met welke afmetingen gebouwd mag worden. Waar je een gebouw voor mag gebruiken en welke regels er zijn voor gebruik. Alle regels moeten worden meegenomen in de plannen. Dat vraagt tijd.

Wat voor nieuwbouw gaat er dan straks komen? Het gaat om een mix van woonruimte en voorzieningen die passen bij de buurt. Het staat nog niet vast voor wie deze woningen en voorzieningen zijn.
Hoe hoog gaan jullie bouwen? De hoogte staat nu ook nog niet vast. We denken (deels) hoger te gaan bouwen dan de huidige gebouwen in de omgeving. De kaders hiervoor staan in de concept Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Dit is nodig in Utrecht want de stad groeit naar ongeveer 455.000 inwoners rond 2040. En zo ook de behoefte naar woningen, voorzieningen en werkplekken. Gemeente Utrecht wil de groei opvangen door te bouwen in de stad. En door in te zetten op een gezonde en duurzame omgeving waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen.

 

Verschillende soorten woningen (in dezelfde buurt) zijn daarom belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen meegroeien met de groei en de veranderingen van de stad.

Voor wie gaan jullie woonruimte bouwen? Het woon- en voorzieningenprogramma is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Daarin worden ook de doelgroepen benoemd.
Wat voor voorzieningen gaan er komen? Er zijn nog geen concrete plannen, we kijken eerst goed wat er nu is in de buurt en waar de komende jaren behoefte aan is.
Daarom nodigen we ook buurtbewoners, ondernemers en andere betrokken mensen bij de buurt uit om hun ideeën en wensen te delen. Deze wensen/ideeën nemen we mee in het haalbaarheidsonderzoek. De resultaten van het onderzoek koppelen op een later moment tijdens een bijeenkomst aan u terug.
Er liggen nog geen plannen, waarom worden we nu uitgenodigd om mee te denken? We willen graag voordat de plannen klaar zijn horen wat er leeft in de buurt en welke wensen er zijn. Waar mogelijkkunnen we deze wensen en ideeën meenemen in het maken van de plannen.  Dat doen we voor dit project maar ook voor andere projecten in de stad.
Hoe kan ik op de hoogte blijven van alle plannen? Op de website van City Pads is een projectpagina aangemaakt: www.citypads.nl/bernadottelaan-utrecht. Hier leest u meer over het project en het proces.

Vragen en opmerkingen over het project kunt u mailen naar bernadottelaan@citypads.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor de voortgangsmail en toezending van bijvoorbeeld het verslag van de informatiebijeenkomst.

In Kanaleneiland zijn ook andere ontwikkelingen. Wilt u deze volgen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Utrecht via de nieuwsbrief van de gemeente